خانه / پیشنهادات وشکایات

پیشنهادات وشکایات

یخچال ماشین

شکایت وپیشنهاد

سامانه رسیدگی به در خواست ها و شکایات بمنظور دریافت و بررسی پیشنهادات ، نقطه نظرات ، انتقادات و شکایات مصرف کنندگان ، خریداران و  استفاده کنندگان گرامی جهت ارزیابی ، ارزشیابی عملکرد ، ارائه خدمات بهتر، ارتقاء و بهبود عملکرد گروه  از لحاظ سرعت ، دقت ، انظباط کاری ، ارتقاء کاری و سیستمی ، شفافیت ، ضابطه مداری، توجه و حساسیت در تولید و کنترل کیفی محصول، کنترل انظباط مالی و نهایتاً تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است.

 کاربران ، مشتریان و طراحان عزیز می توانند نقطه نظرهای خود را از طریق شماره تلفن های ( 09102383523 – 02133284651 ) یا از طریق ایمیل (asghari_sadegh@yahoo.com ) و یا ارتباط از طریق فرم تماس با ما به ما منعکس نمایند