خانه / در باره ما

در باره ما

در باره ما

مجموعه در جهت بهبود امکانات رفاهی در سفر وکاهش مشکلات مربوط به سلامت مواد غذایی در سفر اقدام به طراحی وتولید یک محصول با نام یخچال ماشین کرد .

وباتوجه به این که یک سابق ذهنی در بین عموم نسبت به کیفیت پایین محصولات داخلی بود تمام تلاش خود را صرف طراحی و قالب سازی وتولید محصولی کرد که به اذعان برخی از دوستان اگر پلاک

مشخصات فنی دستگاه از دستگاه جدا شود تا محل تولید مشخص نباشد در کدام کشور تولید شده است میتوان در همتراز با محصولات اروپایی دانست.

طراحی زیبا رعایت تمام نکات فنی وایمنی اعمال حداکثری سیستم های حفاظتی در برابر نوسانات برق دستاورد تلاش مجموعه بوده است.

طرحی برای فردا

مجموعه در جهت بهبود امکانات رفاهی در سفر  اقدام به طراحی یک محصول دیگر از نوع  یخچال ماشین کرده است .

 

پیش بینی میشود  مقدمات ساخت این محصول (قالب سازی  وتولید اولیه)

بتواند طی دو سال اینده  انجام شود وبرای عرضه اماده شود.